پرتال مشترکین

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور افزونه ها به تفکیک دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
.ir
۱۲۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۱۲۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۱۲۰,۰۰۰ریال
۱ سال
.net
۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
.org
۳,۲۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۳,۲۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۳,۲۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
.biz
۳,۸۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۳,۸۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۳,۸۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
.info
۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
.co
۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
.tv
۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
.asia
۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
.us
۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال
۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱ سال

لطفا یکی از مجموعه های بالا را انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

WordPress and WHMCS integration by i-Plugins